Dívčí oddílová výprava 19. 11. 2019

Na výpravu se nás i s Aničkou a Johankou sešlo 10, Mája, Pavlínka, Bety, Klárka, Terka, Alžbětka, Verča a Markétka. Sešly jsme se v Suchých Lazcích u cesty k Dubu, kterou jsme se poté vydaly. Cestou jsme míjely také altán, u kterého jsme měly zastávku na svačinu a opečení hadů z těsta. Celou výpravu jsme hrály hru po dvou skupinkách. Dostaly jsme papír z úkoly a měli jsme jich co nejvíce splnit. Například: vyfotit fotku na které jsou všichni, ale nikdo nejde vidět, zeptat se kolemjdoucího jestli ví, co je to skauting a co si o něm myslí, vyměnit si z někým ve skupince boty apod..
Výprava se mi líbila a děkuji Aničce a Johance, že si udělaly čas to pro nás připravit.

Zapsala Klárka.

foto: https://photos.app.goo.gl/WFfRNTCPumwurHobA

Sledujeme film Jednou skautem, navždy skautem!

Zhlédněte dokumentární film Jednou skautem, navždy skautem doma, v klubovně či na víkendové výpravě!

Tento obraz dnešního českého skautingu od režisérky a skautky Olgy Malířové Špátové je pestrý stejně tak jako skauting sám. Čekat tak můžete radosti skautských dětí, vážné výzvy plynoucí z dlouhodobého růstu skautingu, zábavné momenty skautských aktivit uvnitř i v přírodě, emotivní vzpomínky skautských pamětníků na ilegální skauting ve 20. století, dojemné dobré skutky, výlet za hranice naší republiky a mnohem víc. 😮

Kdy se dívat?
🕘 Televizní premiéra: 15. října ve 20:55, ČT2
🕖 Repríza: 16. října v 17:15, ČT2
💻 Online na iVysílání.cz (po odvysílání v televizi, dostupnost upřesníme)
⚜️ Ke stažení bude film pro skautská promítání na Křižovatce (po odvysílání v televizi, dostupnost a podmínky upřesníme)

Film vznikl ve spolupráci Junáka – českého skauta a České televize. ❤️

📸 Autor fotografie Jakub Kozák – Ozzi

Tábor 2019

Tábor 2019 – mise Prométheus

Letošní tábor začal cestou z mise dobývání Vesmíru (Tábor 2017). Cesta tam a zpět na Zemi trvala asi 200 let. Čím více jsme se k Zemi blížili, tím více nám bylo jasné, že něco není v pořádku. Na Zemi během naší nepřítomnosti vypukla apokalypsa a při našem příletu byl na Zemi postapokalyptický svět, který tvořilo jen pár kmenů, které bojovali o přežití na úkor ostatních.
A proto vědci vymysleli misi Prométheus a na Zemi vyslali tým (naše táborníky), v čele s Ferdinandem Varthem. Cílem mise bylo zajistit, aby se Země stala opět bezpečným místem pro život všech obyvatelů lodi Rohangan Hirup.
Ferdinand měl o této misi jasnou představu. Všechno a všechny, kteří mu budou stát v cestě nemilosrdně zničit. Členové týmu poslušně plnili jeho příkazy, ale když se objevili dva zemšťané, zběhové jednoho z kmenů, členové mise zjistili, že dosáhnout míru lze i nenásilnou cestou. Nejprve se vzbouřili a vyhnali Ferdinanda a následně se snažili sjednat pořádek diplomatickou cestou. Z počátku se jim to příliš nedařilo, domorodci nechtěli další konkurenci, měli strach o své životy, zvykli si na primitivní způsob života a nechtěli si připustit, že s nimi chce někdo jednat a ne je zabíjet.
Vše se ale obrátilo k lepšímu, když členové mise objevili deník jakéhosi zemšťana, z něhož zjistili, že existuje pradávný kmen a posvátná kniha. Cestovali až k Modrému drakovi (k Hartě), na jehož těle našli posvátný kmen i s knihou. Podařilo se jim prokázat, že jsou knihy hodni a podařilo se jim ji získat, odemknout i rozluštit staré písmo. Cituji: „…jednu noc se sešli vůdcové všech kmenů, uzavřeli mír a vytvořili tento rituál. Posvátný rituál pro všechny kmeny. Pokud by se někdy stalo, že kmeny budou opět ve válce, mír lze nastolit tímto rituálem. Žádný kmen si nedovolí šlapat po své historii a zneuctít památku svého prvního vůdce, díky kterému přežil…“ Členové získali potřebné množství Energitu, radioaktivní rudy, provedli rituál a svolali tak šampiony všech kmenů. Ti se utkali v souboji zvaném Konquitus o místo vůdce nového sjednoceného kmene. Vše se navzdory počátečním problémům povedlo, vznikl jediný sjednocený kmen s jediným vůdcem, a na Zemi je opět mír a je opět bezpečným místem pro život.

Zapsala: Káťa

Tábor 2019 / Google Photos

Skautský oddíl Štítina, Podvihov a Nové Sedlice