Nové Sedlice

Děti z Nových Sedlic docházejí na schůzky ve Štítině

obec Nové Sedlice

Skautský oddíl Štítina, Podvihov a Nové Sedlice