Historie

Skautský oddíl Štítiny

Z historie:

Skautský oddíl u nás vznikl až po ukončení 2. světové války, někdy o prázdninách v roce 1945. 1. vůdcem oddílu byl Karel Falvar. Oddíl měl družinu chlapců a družinu dívek.

V roce 1946 došlo ke změně ve vedení oddílu, vůdcem se stal Antonín Kupka. Se svým bratrem Františkem vedli oddíl až do druhého zákazu činnosti Junáka v roce 1948. Scházeli se v klubovně, jež stála pod Novosedlickým kopcem na dnešní Sportovní ulici (před domem MVDr. Glabazni).

Po roce 1968 byl Junák v naši zemi opět zakázán. Činnost však neskončila. Scházeli jsme se jen se svými dětmi nebo s dětmi svých kamarádů. Ale na Ivančeně – mohyle, postavené na paměť popraveným skautům – 24.dubna (sv. Jiří – ochránce všech skautů) se nás z Opavy a Štítiny vždy sešlo kolem dvaceti. Měli jsme krycí jméno „Kmínka“. Tradici výstupu na Ivančenu na svátek sv. Jiří ctí místní skauti dodnes.

Český skauting byl opět povolen po roce 1989. V roce 1990 proběhl 1. novodobý tábor 1. chlapeckého a 2. dívčího oddílu Štítina v lokalitě Lhotka pod Litultovicemi. O rok později jsme již tábořili v unikátním prostředí VVP Libavá. Minulou a letošní sezónu jsme tábořili v překrásném prostředí vodní nádrže Slezská Harta.

Současnost:

Od roku 1990 jsme členy střediska „Ostrá Hůrka“ Háj ve Slezsku. V současnosti se skládáme z cca 40 dětí – chlapců a dívek. Oddíl nese název 12. oddíl DOHODA a jsme zaměřeni na vodáckou činnost, i když jsme spojeni ze dvou oddílů různých skautských zaměření (pěší a vodáci). Klubovny máme v Nových Sedlicích za MŠ a v ZŠ na Štítině.

 

Vypracoval: Karel Balner – Tom
Upravil: Jiří Glabazňa – Jura

Skautský oddíl Štítina, Podvihov a Nové Sedlice