Dožínky a Den české státnosti v Nových Sedlicích 28.9.2018

Zastupitelé obce Nové Sedlice nás skauty požádali o účast na dožínkách a oslav svátku sv. Václava. Letošní rok si připomínáme 100. výročí vzniku samostatného Československa a 25. výročí vzniku České republiky, skauti by na takových akcích neměli chybět.

Sraz byl v 12:30 hod. na místním hřišti. O 10 minut později jsme se v počtu 17 skautů vydali na horní konec obce ke hřbitovu. Už z dálky bylo vidět, že je tam hodně lidí, koní a traktorů. Na místě nás přivítala paní starostka Zuzana Rohovská. V 13:00 hod. začali organizátoři všechny přítomné řadit do průvodu. Po 13 hodině se celý průvod vydal na cestu ke školce: 1. jel na černém koni jezdec v černé uniformě se státní vlajkou; 2. jel na svém černém koni Hektorovi náš pan prezident Tomáš Garrigue Masaryk; 3. jely na koních dvě jezdkyně v bílých halenkách; 4. šli obecní hasiči v uniformách, v čele hasičů šli tři vlajkonoši s obecní, státní a hasičskou vlajkou; 5. šli dva příslušníci armády ČR; 6. jeli v kočáře taženým dvěma koňmi obecní zastupitelé a dvě dívky z Bejatky; 7. šli skauti, v čele nás šla se skautskou střediskovou vlajkou Ostrá hůrka Nikol Današová; 8. šly Sedlické ž(b)abky; 9. šli členové národopisného souboru Bejatka ze Štítiny; 10. šli zástupci mysliveckého sdružení; 11. šli občané Nových Sedlic a hosté; 12. jeli řidiči traktorů a muzikanti.

Před školkou u pomníku padlých v I. a II. světové válce stáli čestnou stráž hasiči, skauti, příslušníci armády ČR a členové národopisného souboru Bejatka. Místní pěvecký sbor zazpíval státní hymnu, byl položen věnec k pomníku a pan kronikář Tomáš Sáňka měl proslov. Po ukončení pietního aktu se celý průvod vydal ve stejném pořadí na hřiště. Zde probíhal dožínkový program: výstava úrody, zvířectva, zemědělské techniky, projevy zastupitelů obce a hostů na podiu, vystoupení místního pěveckého sboru, Bejatky, muzikantů, řezbářská show, soutěže, a další.

Dožínky se organizátorům povedly, pro nás skauty to byl příjemně strávený den.

Zapsal: Jiří Dědic – Děda

Dožínky a Den české státnosti v Nových Sedlicích 28.9.2018 / Google Photos

https://novesedlice.rajce.idnes.cz/Dozinky_v_Novych_Sedlicich_28.9.2018._Foto_T._Sanka/

https://novesedlice.rajce.idnes.cz/Dozinky_Nove_Sedlice_28.9.2018_-_Foto_Natalie_Lachetova/

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *