Archiv autora: Lenka

Středisková výprava

V sobotu 2.12. jsme vyjeli z Opavy vlakem na Hradec. Odtud potom pokračovala naše výprava směrem k Raduni. Po cestě jsme měli několik herních zastávek, kde jsme rozdělení na dvě skupiny bojovali o vítězství ve hrách jako je eskymácká honička nebo koaly. (Musíte vydržet na stromě déle než ostatní) Na oběd jsme se stavili v raduňské hospůdce a pokračovali směrem na Novou. I když jsme měli několikrát pocit, že jsme v tom lese až moc dlouho, povedlo se nám úspěšně dojít až do Podvihova.

Zapsala: Aňa D.

foto: Hanys

Středisková výprava 2. 12. 2017 / Google Photos

Připomenutí akcí na prosinec

Milí skautíci a rodičové,

připomínám:
1.  že v sobotu 2.12. se koná středisková výprava – informace zde.
Podvihov má sraz v 9:20 na nádraží Opava Východ. Doporučuji zimní oblečení :-)
2. že v sobotu 9.12. je vánoční turnaj ve hrách. Jsme limitování počtem dětí, tak se mi hlaste, kdo určitě pojede. Přečtěte si co máte mít s sebou.
Sraz – Štítina 6:55 na nádraží – jako doprovod s vámi pojede s vámi Kaštan
Sraz – Podvihov opět dle domluvy auty, protože žádný autobus nám nejede :-(
Jako doprovod s vámi půjde Johi a Aňa D.
3. Konečně již víme termín vystoupení v domově pro seniory. Je to 16. 12. v 8:45 hodin v Kravařích.
Více informací zde.
4. Na velký úkol – vaření čínského jídla na Navigamus , které se koná 17.12. se zatím přihlásilo jen pár dětí. Hlaste se! Je nutná příprava na nákup surovin. Opravdu nejde nenahlášeně přijít!  Přihlašování a informace najdete zde, úplně dole.
A opět vás žádám o oznámení (email, sms), pokud víte, že se vaše dítě některé z akci neúčastní. Opravdu nám tím velice pomůžete při organizaci a zařizování, když budeme předem vědět, kolik děti pojede. Díky za vaší spolupráci.
Lenka

Potvrzení o zdravotní způsobilosti prodlouženo na 2 roky!!!

Potvrzení o zdravotní způsobilosti je povinnou součástí zdravotní dokumentace každého účastníka skautského tábora, školy v přírodě či na lyžařského výcviku. V listopadu vstoupila v platnost novela zákona o veřejném zdraví, která mj. prodlužuje platnost potvrzení z jednoho na dva roky.
Změny se podařilo dosáhnout v úzké spolupráci s ČRDM a poslancem (a skautem) Janem Farským – Bagym, který se jako poslanec zabývá mj. právě podmínkami pro činnost spolků dětí a mládeže.
Prakticky to znamená, že na preventivní prohlídce, která je v době věku účastí dětí na letních táborech v dvouleté periodě, vydá dětský lékař i toto potvrzení – a rodiče s dětmi pro ně nebudou muset chodit zvlášť a každý rok. A samozřejmě tak odpadne i platba za (opakované) vydání tohoto posudku.
Bohužel, ani touto novelou se stále nepodařilo dosáhnout zrušení sankcí za přijetí plně neočkovaného dítěte na zotavovací akci (viz odst. §9 článek 1a) zákona o veřejném zdraví). Trvá tedy stávající stav, dle kterého může být pořadatel za porušení tohoto ustanovení sankcionován pokutou až ve výši 30 tis Kč.
Rozhovor s Honzou Farským – Bagym si můžete přečíst zde.
Lenka Šablová, asistentka starosty

krizovatka.skaut.cz

Zákon č. 258/2000 Sb.
Díl 2
§9 Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci
(3) Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost11). Tento poskytovatel zdravotních služeb v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vzor posudku upraví prováděcí právní předpis. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu dvou let od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte. Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte12) nebo fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil; toto potvrzení nesmí být starší než jeden den. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předá zákonný zástupce nebo fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil pořádající osobě nebo vysílající škole pro účely podle § 11 odst. 1 písm. b) a e).

Zkouškový víkend Námořní akademie

Velká gratulace!!! Máme další Krevety – Aňu D., Zdeňku, Káťu a Matěje, které mají čekatelskou zkoušku!

Ve čtvrtek 16.11. jsme ve třičtvrtě na deset dopoledne vyjeli do Plzně s nelehkým úkolem, a to složit čekatelskou zkoušku.
Když jsme se všichni po měsíci znovu potkali, zatančili jsme si s důstojnicí Pumpou irské tance a zbytek večera strávili tím, že jsme se učili na zkoušky. Páteční ráno se nemohlo obejít bez pořádné rozcvičky a snídaně. Pak jsme se vrhli na testy z práva, psychologie a pedagogiky, bezpečnosti, myšlenkových základů skautingu, metodiky a všemi obávaného hospodaření. Následoval oběd a osobní pohovory. Do večera jsme stihli všichni pět zkoušek, někteří kvůli opakování metodiky i více. Na odreagování jsme si zahráli slepecký fotbal a běhací člověče nezlob se, u kterého pro únavu většina stejně jen chodila.
Večer jsme se vydali po Plzni hledat milionáře Gregora Rosztenkowského, každá vachta měla jiný důvod proč ji najít. Postupovali jsme místa, kde údajně byl a šli tak po jeho stopách. Jako první objevila Gregora vachta modrá – youtubeři. V sobotu jsme dodělali zbylé ústní pohovory a odpoledne jsme šli na bazén, kde jsme trénovali záchranu tonoucího. Zároveň jsme byli po celý den rozdělení do tří rodů podle Her o trůny a bojovali mezi sebou. (Trochu jiná verze Polibku smrti) Na večerním nástupu jsme se dozvěděli kdo úspěšně složil zkoušku.
Všechny Krevety, které na námořku jely jsou teď čekatelé. Večer jsme se dívali na video o nás, které během letní části natočili naši bocmani a zahráli si krátké, ale zato vtipné hry. Neděle se nesla ve znamení úklidu a loučení. Stihli jsme si zahrát ještě poslední námořkovou hru – Antisvojsíkův závod. Pak už jsme jen nafasovali bagety a vyrazili zpět do svých domovů.

Zapsala: Aňa D.

Námořní akademie 2017

fotky z námořky

 

Listopadové skautské info

Milí rodiče, úžasní skautíci,

posílám informace k nejbližším akcím.
1. ve čtvrtek 16.11. 2017 se v Podvihově koná slavnostní otevření “obecního domu” . Akce začíná v 14:30 vystoupením dětí z MŠ. Po domluvě ze zastupiteli se otevření zúčastníme i my, skauti. Přesný čas, kdy se sejdeme, vám ještě napíšu, ale dřív než v 15 hodin to nebude. Sejdeme se v krojích!, Společně si obecní dům prohlédneme a představíme se zastupitelstvu. Vezmětete s sebou i rodiče!
217. 11. 2017 se v Podvihově koná lampionový průvod. Organizátoři budou určitě rádi, když se zúčastníme v hojném počtu.  Kdo ještě nezná nové podvihovské webové stránky, tak může nahlédnou zde. Brzy tam přibudou informace i o nás skautech.
3. Krevety: Aňa D., Zdeňka, Johi, Káťa a Matěj odjíždějí 16. 11. na celý prodloužený víkend do Plzně složitčekatelskou zkoušku. Budeme jim držet palce!!!
4. Blíží se nám očekávaný Navigamus a s ním spojené malé i velké úkoly. Malé úkoly může plnit každý z vás samostatně, tak se do toho pusťte. Najdete je zde. Velké úkoly budete plnit všichni společně a vše se dostatečně dopředu dozvíte.
5. Předvánoční návštěva domova senioru ve Smolkově. Ještě neznáme termín návštěvy (brzy ho upřesníme). Na družinových schůzkách vyrábíme dárečky pro opuštěné babičky a dědečky, které jim půjdeme společně před vánocemi předat. Také jim zazpíváme a zahrajeme pásmo koled, nacvičíme malé představení. Snad je trošku potěšíme a zpříjemníme samotu vánočních svátků. Pokud máte nějaké nápady na dárečky, klidně doma sami, či s rodiči a sourozenci, vyrábějte a noste je na družinové schůzky. Vše pak pečlivě zabalíme a společně předáme.
6. 2. 12. se všichni, celé středisko, vydáme na vánoční výpravu. Kam? To nám brzy sdělí Hanys.
7. Někteří roveři odjíždějí 2.12. do Prahy na roverský Mikulášský víkend. Je to setkání roverů z celé české republiky se zajímavým programem. Kdo má zájem, může se něco dozvědět zde.
8. Vánoční turnaj ve hrách se koná 9. 12. Sejdeme se opět v krojích, nezapomeneme si vzít oddílové tričko. Bližší informace budou na stránkách.
9. Plnění 1. velkého úkolu na Navigamus si vzala na starost Aňa D. a 17. prosince ve 14 hodin se všichni zájemci sejdeme v komárovské Orlovně a uvaříme si pravé čínské jídlo. Mňam!
10. V Podvihově již rozdáváme nové oddílové trička. Štítina je bude mít o něco později. Trička jsou vyrobena z peněz dotací z obce Štítiny a Podvihova. Chtěla bych vás upozornit, že trička máte mít nachystané na každou skautskou  výpravu, akci nebo schůzku. Je to krojová součást! Určitě nepatří do tělocviku jako cvičební úbor, ani jako domácí obleční k mytí nádobí. Slouží k reprezentaci oddílu vždy, když nemáme na sobě skautský kroj. Proto se k němu tak chovejte. Akcí není tak moc, aby bylo vždy čisté, v pohotovosti nachystané ve skříni :-)
11. Na stránkách přibývají nové články a fotky z akcí:
12. Už mě nic nenapadá, co bych vám napsala :-) Vím je toho hodně, doufám, že se v tom trochu zorientujete. Myslím si, že by bylo horší, kdybychom neměli o čem psát!
Přejí vám krásný podzim, krásný a pohodový začátek adventu a děkuji vám za vaši přízeň.
Zase brzy nanapsanou!
Lenka

 

Plnění 1. velkého úkolu na Navigamus

V neděli 17.12. 2017 budeme v Komárovské Orlovně vařit tradiční čínské jídlo ,,gong bao”
Akce začne ve dvě hodiny, očekávaný konec je v okolo páté.
Cena za pronájem Orlovny a nákup jídla je při deseti lidech 70Kč.
A proč to děláme? Je to jeden z několika velkých úkolů na Navigamus 2018, který se v červnu uskuteční na Lipně.
Akce je určena pro všechny, kteří chtějí jet na Navigamus nebo mají rádi čínská jídla.
Přihlásíte se jednoduše pomocí odkazu. Vytvoříte novou kolonku s vaším jménem a zaškrtnete.
Přihlašovat se můžete do 10.12.2017.
Aňa

Přihlašování zde.

Roverský tábor

Roverský tábor začal úplně opačně než jakýkoli tábor, na kterém jsem kdy byla, a to odjezdem mladších členů oddílu domů. Hned ten večer nás Jura rozdělil losem do dvojic – tzv. vachet. Každá vachta měla určitou funkci, která se co čtyři hodiny měnila. Bocmanská řešila problémy v táboře – úklid hangáru a tee-pee, sledování funkčnosti věcí, Navigační řešila problémy mimo tábor – nedostatek vody, plnost popelnic a noční hlídky, Volno – vachta spí, Kuchyň – celodenní, vaří, myje nádobí a Záloha – celodenní, doplňuje jakoukoli vachtu, která to potřebuje. První dvě noci jsme se vůbec nevyspali. Zatímco pět lidí hlídalo tábor, zbytek dělal noční výsadek, takže se vrátil brzo ráno. I když jsme trpěli spánkovým deficitem, výsadky se nám líbily, poznali jsme totiž noční krásu okolí Harty. Mojí skupinu vysadili u nějakého rybníka. Instinktivně jsme se vydali za autem. Po chvíli nás napadlo, že bychom se mohli orientovat podle Velkého Roudného. Když jsme se rozhlédli, byl za námi. Otočili jsme se a za chvíli jsme už vídali cedule s nápisy nám známých vesnic. Druhá skupina na tom byla hůře, Roudný totiž neviděli. Dorazili proto o dost později než my, ale zkoušku splnili. Pak následoval výsadek denní. Ve skupinách stejného složení jako minulé noci nás vysadili na různých místech. Má skupina se na základě předchozích zkušeností rozhodla, že půjdeme opačným směrem, než jelo auto. Po půl hodině prodírání se houštím jsme se dostali na frekventovanou cestu, že které šel krásně z blízka vidět Roudný. Za necelé tři hodiny jsme dorazili do tábora. Nikdo z vedoucích to nečekal, v plánu bylo, abychom šli úplně jiným směrem. Druhá skupina dorazila až po obědě. Dalším velkým zážitkem bylo slaňování z mostu. První jsme trénovali na bříze hned vedle tee-pee, zatímco zbytek rozjížděl pizzerii. Ano, na táboře jsme si pekli pizzu. Trvalo to asi tři hodiny a bylo jich celkem 12. Druhý den jsme jeli k mostu u Dlouhých Strání. Nakonec jsme slanili všichni, někteří dokonce dvakrát. Mezitím se náš táborový počet rozrostl o jednoho malého zloděje – plcha Vlada, kterého jsme chytili přímo při činu a jeho celou se stala krabice s nápisem ,,Papírnictví” Předposlední den k nám přijeli hasiči, aby nám ukázali moderní potápěčské přístroje a naučili nás, jak zachránit tonoucího. Hasiči se už chystali k odjezdu, když se v táboře objevili dvě slušně oblečené ženy. Po chvíli jsme zjistili, že jsou z krajské hygienické stanice. Velmi jsme se smáli, když jsme zjistili, že dámy si sedly poblíž nevábně páchnoucího Vlada v hangáru – jídelně. Žádnou pokutu jsme však díky bohu nedostali. Večer jsme zhodnotili tábor, třetí týden a i celý uplynulý skautský rok a navrhli co a jak zlepšit. V pátek byli pozvaní všichni naši rodiče. Nečekaně přijela i Štěpka, která musela z tábora odjet kvůli nemoci. Sešli jsme se u táboráku, Jura vysvětlil pointu roverského tábora a pak jsme společně zpívali. Další den už zbývalo jen se sbalit a odjet domů.
Zapsala: Aňa D.