Kříž

Poloha tečky určuje, které písmeno ze tří platí.

Tabulka

V této šifře vypadá slovo A H O J takto
Šifra

Skautský oddíl Štítina, Podvihov a Nové Sedlice