Posudek zdravotní způsobilosti dítěte – lékařské potvrzení

Skautský oddíl Štítina, Podvihov a Nové Sedlice