Archiv autora: Lenka

KDYŽ NĚKDO NEMYSLÍ JEN NA SEBE…

12. oddíl DOHODA obdržel finanční dar! Na tom by nebylo nic extra, neb je obvyklé, že jsme finančně podporováni z různých zdrojů. Tentokrát to ovšem bylo jiné. Podpořili nás kamarádi z Klubu vojenské historie Deštné při Slezském Zemském muzeu Opava (dále jen “KVH Deštné”) .

Jak k tomu došlo… Jak známo, skauti ve Štítině věší u příležitosti státních svátků vlajku České republiky na stožár u ZŠ gen. Heliodora Píky. Ve druhé polovině loňského roku došlo dvakrát po sobě k poškození vlajky vlivem ostrých míst na stožáru a silného větru. V prvním případě se nám podařilo zajistit opravu vlajky v čas. Bohužel druhé poškození nebylo opraveno, a tak jsme při následujícím vztyčení použili starou státní vlajku, používanou dříve na táborech. Vybledlá a větrem rozšlehaná vlajka byla trnem v oku některým místním lidem a kritika na sebe nenechala dlouho čekat. Jeden z kritiků neváhal a oslovil kapitána oddílu s osobitým řešením. Nabídl finanční dar k zakoupení nové státní vlajky! Tím dobrodincem je Martin Klimeš (občan Štítiny), jenž společeně se svým bratrem Janem a jeho přáteli z KVH Deštné vybrali 1000 Kč! Martin kouká kolem sebe a má názory a postoje k věcem, které spoustu lidí (zejména mladých) přehlíží. Skautská organizace, je obecně jedním z garantů mravního standardu ve společnosti. Když ale pochybíme, je skvělé, že se najdou lidé, kteří nám pomůžou věci napravit. Jistě lze konstatovat, že tento jev je příznačný pro občanskou společnost, po které se dnes tolik volá…

Lesní dobrodružství 3

Dnes se nás sešlo 17! Asi proto, že bylo pěkně. Možná už se rozkřiklo, že je příjemné se jednou za čas projít přírodou… Program byl bohatý! Posuďte sami… Na začátku jsme přivítali 2 nováčky oddílu (Markétku Š., a Danka K.). Za fotbalovým hřištěm v polích jsme pozorovali stádo srn. Na vzdálenost přibližně 300 metrů jsme si vzájemně vysílali morseovkou zprávy. Tato disciplína vyžaduje secvičenost a soustředěný, přesný postup. Ostatně na vlastní kůži jsme poznali, že máme rezervy a je co nacvičovat. V nedalekém remízku rostly břízy, vhodné pro rozdělávání ohně. Děti posbíraly kůru. Mezi poli si dvojce vyzkoušely jaké je to putovat bez očí a pomoct někomu bez zraku. Cestou jsme pozorovali řeku Opavu a krajinu okolo. U “skautského Dubu” jsme připravili ohniště a Radek Šimeček rozdělal oheň velmi netradičním způsobem – stlačením vzduchu! Opekli jsme párky, připravili ohniště na další vaření a založili kotlík, ve kterém jsme začali vařit polévku z ingrediencí, které děti po Radkově instruktáži oškrábaly… Hráli jsme hry a povídali si o táboře a schůzkách. Závěrem dobrodružné výpravy jsme pověsili ptačí budku, kterou si děti zhotovily na schůzce.

Lesní dobrodružství 2

Sraz na Brandžuře v 9 hodin. Chvíli jsme počkali, aby případní opozdilci stihli, ale nikdo další nepřišel, tedy jsme vyrazili 4. Hlavním úkolem bylo procvičování morseovky, kterou všichni skauti na světě znají. A tak na každé naší zastávce jsme přečetli zprávu zapsanou pomocí teček a čárek. Zastavili jsme se v Dolíku, u Vodárny, na Zámčisku, na přehradě a v sedlickém lomu. Ke konci už nám to pěkně šlo… Po cestě jsme pozorovali různé zajímavosti (třeba strom s pusou) a povídali jsme si. Nacvičovali jsme skautský krok, abychom naplnili požadavky jednoho z bodů nováčkovské zkoušky starších skautů. Mírně poprchávalo, což nás nesmírně bavilo a cítili jsme se silnější než většina lidí, kteří by v takovém počasí nevyrazili ani na dvůr. V sedlickém lomu jsme rozdělali oheň, to abychom poobědvali…

Reportáž ze sobotního “lesního dobrodružství”

V sobotu 20.2. jsem se vypravili na dobrodružnou vycházku do Štítinského polesí. Hned na místě setkání, na Brandžuře pátrali malí dobrodruzi po fragmentech zprávy, která je nakonec dovedla k “hadí noře”. Po jednom jsme všichni noru prozkoumali. Ti menší si za to vysloužili odměnu.
Navštívili jsme legendární Dolík, kde se kdysi scházeli skauti na vánoce, aby v přírodě společně uvařili čaj, obdarovali se cukrovím a zazpívali si, to vše ve jménu bratrství, jenž z podstaty svého skautství vyznávali.
V buko-dubovém lese na náhorní plošině, bylo tolik sněhu, že jsme neodolali a přibližně půl hodiny jsme se koulovali. Hráli jsme hru “obsaď vlajku”. Následně jsme pokračovali mimo pěšiny a cesty lesem ve snaze zahlédnout lesní zvěř. Zahlédli jsme pouze stopy srn ve sněhu. Bylo nádherné počasí, slunce svítilo, všude plno sněhu. Bez větší námahy jsme došli do lomu v Nových Sedlicích. Své maso si každý musel “ulovit” sám! A že nejsme lovci v buši a nemáme zbraně, ale jsme děti, co rády lezou po stromech, lovili jsme svou kořist (výbornou uzeninu s vysokým obsahem masa) z větví stromu. Následně jsme maso upekli na ohni, který jak již od léta je naším zvykem, jsme rozdělali pomocí křesání o křemen. Aby bylo jasno, takto oheň rozdělal Radek Šimeček, skaut, jenž dovede skvělé věci a v jehož režii byla i dobrodružná procházka.
Kdyby nás netlačil čas, byli bychom bývali naše dobrodružství okořenili i o další připravené kousky… Tak snad příště!!!