Vaření čínského jídla – 1. úkol na Navigamus

V neděli 17. 12. 2017 jsme se v hojném počtu setkali v Komárovské Orlovně, abychom společně uvařili tradiční čínské jídlo Kung pao a strávili spolu nějaký ten čas. Zatímco nejstarší z nás vařili, mladší holky nacvičovaly roznos jídla a kluci v tělocvičně hráli různé běhací hry s balónem. Těsně před jídlem dostali všichni lekci ,,Jak jíst čínskými hůlkami” od Ani. I přes tento důležitý krok někteří Kung pao spíše vysávali z talíře, než kultivovaně jedli. Po souboji Krevety vs. zbytek oddílu o umývání nádobí, které se bohužel neobešlo bez nahánění pomocníků do kuchyně, jsme si zahráli pár společných her. Například hra ,,Ochránci zvířat proti krabům” slavila velký úspěch napříč věkovými skupinami. Po akci jsme se všichni vrátili domů šťastní a s plnými bříšky.

Zapsala: Aňa D.

Foto: Matěj

Vaření čínského jídla – 1. úkol na Navigamus 17.12.2017 / Google Photos

Vystoupení v domově senioru v Kravařích

Káťa to vše vymyslela a naplánovala. A my všichni jsme se rádi přidali. Na schůzkách jsme vyráběli dárečky pro babičky a dědečky a nacvičovali představení.
V sobotu jsem se ráno sešli před domovem, v počtu, který překvapil všechny! Převlékli jsme se do krojů a doladili nástroje i hlasy 🙂
Děti zatančily, zacvičily, přednášely, hrály na různé hudební nástroje, ale hlavně zazpívaly koledy. A babičky i dědečci se přidali a naše děti byly odměněny velkým potleskem.
Jsme rádi, že v předvánočním čase jsme mohli někomu udělat radost.

Chtěla bych poděkovat Kátě, že vše zařídila, rodičům za podporu a odvoz dětí a hlavně našim skvělým skautíkům za nadšení a veliké nasazení.

Zapsala: Lenka

Foto: Tomáš D., Jirka V.

Vystoupení v domově Senioru v Kravařích 16. 12. 2017 / Google Photos

Středisková výprava

V sobotu 2.12. jsme vyjeli z Opavy vlakem na Hradec. Odtud potom pokračovala naše výprava směrem k Raduni. Po cestě jsme měli několik herních zastávek, kde jsme rozdělení na dvě skupiny bojovali o vítězství ve hrách jako je eskymácká honička nebo koaly. (Musíte vydržet na stromě déle než ostatní) Na oběd jsme se stavili v raduňské hospůdce a pokračovali směrem na Novou. I když jsme měli několikrát pocit, že jsme v tom lese až moc dlouho, povedlo se nám úspěšně dojít až do Podvihova.

Zapsala: Aňa D.

foto: Hanys

Středisková výprava 2. 12. 2017 / Google Photos

Připomenutí akcí na prosinec

Milí skautíci a rodičové,

připomínám:
1.  že v sobotu 2.12. se koná středisková výprava – informace zde.
Podvihov má sraz v 9:20 na nádraží Opava Východ. Doporučuji zimní oblečení :-)
2. že v sobotu 9.12. je vánoční turnaj ve hrách. Jsme limitování počtem dětí, tak se mi hlaste, kdo určitě pojede. Přečtěte si co máte mít s sebou.
Sraz – Štítina 6:55 na nádraží – jako doprovod s vámi pojede s vámi Kaštan
Sraz – Podvihov opět dle domluvy auty, protože žádný autobus nám nejede :-(
Jako doprovod s vámi půjde Johi a Aňa D.
3. Konečně již víme termín vystoupení v domově pro seniory. Je to 16. 12. v 8:45 hodin v Kravařích.
Více informací zde.
4. Na velký úkol – vaření čínského jídla na Navigamus , které se koná 17.12. se zatím přihlásilo jen pár dětí. Hlaste se! Je nutná příprava na nákup surovin. Opravdu nejde nenahlášeně přijít!  Přihlašování a informace najdete zde, úplně dole.
A opět vás žádám o oznámení (email, sms), pokud víte, že se vaše dítě některé z akci neúčastní. Opravdu nám tím velice pomůžete při organizaci a zařizování, když budeme předem vědět, kolik děti pojede. Díky za vaší spolupráci.
Lenka

Potvrzení o zdravotní způsobilosti prodlouženo na 2 roky!!!

Potvrzení o zdravotní způsobilosti je povinnou součástí zdravotní dokumentace každého účastníka skautského tábora, školy v přírodě či na lyžařského výcviku. V listopadu vstoupila v platnost novela zákona o veřejném zdraví, která mj. prodlužuje platnost potvrzení z jednoho na dva roky.
Změny se podařilo dosáhnout v úzké spolupráci s ČRDM a poslancem (a skautem) Janem Farským – Bagym, který se jako poslanec zabývá mj. právě podmínkami pro činnost spolků dětí a mládeže.
Prakticky to znamená, že na preventivní prohlídce, která je v době věku účastí dětí na letních táborech v dvouleté periodě, vydá dětský lékař i toto potvrzení – a rodiče s dětmi pro ně nebudou muset chodit zvlášť a každý rok. A samozřejmě tak odpadne i platba za (opakované) vydání tohoto posudku.
Bohužel, ani touto novelou se stále nepodařilo dosáhnout zrušení sankcí za přijetí plně neočkovaného dítěte na zotavovací akci (viz odst. §9 článek 1a) zákona o veřejném zdraví). Trvá tedy stávající stav, dle kterého může být pořadatel za porušení tohoto ustanovení sankcionován pokutou až ve výši 30 tis Kč.
Rozhovor s Honzou Farským – Bagym si můžete přečíst zde.
Lenka Šablová, asistentka starosty

krizovatka.skaut.cz

Zákon č. 258/2000 Sb.
Díl 2
§9 Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci
(3) Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost11). Tento poskytovatel zdravotních služeb v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vzor posudku upraví prováděcí právní předpis. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu dvou let od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte. Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte12) nebo fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil; toto potvrzení nesmí být starší než jeden den. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předá zákonný zástupce nebo fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil pořádající osobě nebo vysílající škole pro účely podle § 11 odst. 1 písm. b) a e).

Zkouškový víkend Námořní akademie

Velká gratulace!!! Máme další Krevety – Aňu D., Zdeňku, Káťu a Matěje, které mají čekatelskou zkoušku!

Ve čtvrtek 16.11. jsme ve třičtvrtě na deset dopoledne vyjeli do Plzně s nelehkým úkolem, a to složit čekatelskou zkoušku.
Když jsme se všichni po měsíci znovu potkali, zatančili jsme si s důstojnicí Pumpou irské tance a zbytek večera strávili tím, že jsme se učili na zkoušky. Páteční ráno se nemohlo obejít bez pořádné rozcvičky a snídaně. Pak jsme se vrhli na testy z práva, psychologie a pedagogiky, bezpečnosti, myšlenkových základů skautingu, metodiky a všemi obávaného hospodaření. Následoval oběd a osobní pohovory. Do večera jsme stihli všichni pět zkoušek, někteří kvůli opakování metodiky i více. Na odreagování jsme si zahráli slepecký fotbal a běhací člověče nezlob se, u kterého pro únavu většina stejně jen chodila.
Večer jsme se vydali po Plzni hledat milionáře Gregora Rosztenkowského, každá vachta měla jiný důvod proč ji najít. Postupovali jsme místa, kde údajně byl a šli tak po jeho stopách. Jako první objevila Gregora vachta modrá – youtubeři. V sobotu jsme dodělali zbylé ústní pohovory a odpoledne jsme šli na bazén, kde jsme trénovali záchranu tonoucího. Zároveň jsme byli po celý den rozdělení do tří rodů podle Her o trůny a bojovali mezi sebou. (Trochu jiná verze Polibku smrti) Na večerním nástupu jsme se dozvěděli kdo úspěšně složil zkoušku.
Všechny Krevety, které na námořku jely jsou teď čekatelé. Večer jsme se dívali na video o nás, které během letní části natočili naši bocmani a zahráli si krátké, ale zato vtipné hry. Neděle se nesla ve znamení úklidu a loučení. Stihli jsme si zahrát ještě poslední námořkovou hru – Antisvojsíkův závod. Pak už jsme jen nafasovali bagety a vyrazili zpět do svých domovů.

Zapsala: Aňa D.

Námořní akademie 2017

fotky z námořky

 

Skautský oddíl Štítina, Podvihov a Nové Sedlice