Archiv rubriky: vzkazovník

Přihláška na Ivančenu a splatnost táborové zálohy

Ahoj skautíci a rodiče,

přikládám přihlášku na výpravu na Ivančenu, která se koná 21. 4. 2018.
Pokud dítě pojede, odevzdejte přihlášku a nevratnou zálohu 100,- Kč do 25. 3. 2018, pokud dítě nepojede, napište mi to do mejlu. Děkuji.
Dále připomínám splatnost zálohy na tábor 600,- Kč a odevzdání přihlášky nejpozději do 31. 3. 2018.
Později odevzdané přihlášky nebudeme přijímat.
Děkuji uvědomělým rodičům, od kterých již máme připsané peníze na účtu.
Přeji Vám krásné dny (snad budou už jarní).
Lenka

snowdrop flowers in morning, soft focus, perfect for postcard

Pozvánka na roverský tábor

Milí skautíci a rodiče,

kromě řádného tábora se pro některé z vás připravuje tábor “roverský“.
Více informací naleznete na našich oddílových stránkách v sekci – nadcházející akce – roverský tábor.
Svůj zájem o tento tábor potvrďte Jurovi, taktéž případné dotazy směřujte na Juru.
Kontakty na něho naleznete v pozvánce zveřejněné na stránkách.
Lenka

Začíná přihlašování na tábor 2018

Ahoj skautíci a rodiče,

začíná přihlašování na tábor 2018.

Všechny informace naleznete na oddílových stránkách http://www.12dohoda.cz/ v sekci “Tábor 2018“.
Vyplněnou přihlášku odevzdejte a nevratnou zálohu 600,- Kč uhraďte na účet nejpozději do 31. 3. 2018.
Důkladně si pročtěte “Informace k táboru 2018“, protože jsou letos změny v dopravě na tábor.
Žádáme o dodržení všech uvedených termínu pro snadnější organizaci tábora.
Lenka

Registrace 2018

Registrace na rok 2018 je 400,- Kč

Žádáme všechny o uhrazení tohoto poplatku nejpozději do 16. 1. 2018.
Platbu proveďte na účet č. 2301075021/2010 (Fio banka)
Variabilní symbol  012+6 čísel rodného čísla a do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte.

Děkujeme za dodržení splatnosti.

Lenka

Vánoční přání

Milé světlušky, vlčata, skautky, skauti, rangers, roveři, vedoucí, činovníci, rodiče a přátelé,

dovolte mi, abych vám poděkovala za celoroční práci a podporu v našem skautském společenství a popřála vám krásné a pohodové vánoce a v nadcházejícím roce hlavně pevné zdraví, štěstí a lásku.

Posílám vám trochu vánoční pohody ve videu, které se mi moc líbí:  klikni:Lilly a sněhulák

V lednu se na vás těším!

Lenka

Připomenutí akcí na prosinec

Milí skautíci a rodičové,

připomínám:
1.  že v sobotu 2.12. se koná středisková výprava – informace zde.
Podvihov má sraz v 9:20 na nádraží Opava Východ. Doporučuji zimní oblečení :-)
2. že v sobotu 9.12. je vánoční turnaj ve hrách. Jsme limitování počtem dětí, tak se mi hlaste, kdo určitě pojede. Přečtěte si co máte mít s sebou.
Sraz – Štítina 6:55 na nádraží – jako doprovod s vámi pojede s vámi Kaštan
Sraz – Podvihov opět dle domluvy auty, protože žádný autobus nám nejede :-(
Jako doprovod s vámi půjde Johi a Aňa D.
3. Konečně již víme termín vystoupení v domově pro seniory. Je to 16. 12. v 8:45 hodin v Kravařích.
Více informací zde.
4. Na velký úkol – vaření čínského jídla na Navigamus , které se koná 17.12. se zatím přihlásilo jen pár dětí. Hlaste se! Je nutná příprava na nákup surovin. Opravdu nejde nenahlášeně přijít!  Přihlašování a informace najdete zde, úplně dole.
A opět vás žádám o oznámení (email, sms), pokud víte, že se vaše dítě některé z akci neúčastní. Opravdu nám tím velice pomůžete při organizaci a zařizování, když budeme předem vědět, kolik děti pojede. Díky za vaší spolupráci.
Lenka

Potvrzení o zdravotní způsobilosti prodlouženo na 2 roky!!!

Potvrzení o zdravotní způsobilosti je povinnou součástí zdravotní dokumentace každého účastníka skautského tábora, školy v přírodě či na lyžařského výcviku. V listopadu vstoupila v platnost novela zákona o veřejném zdraví, která mj. prodlužuje platnost potvrzení z jednoho na dva roky.
Změny se podařilo dosáhnout v úzké spolupráci s ČRDM a poslancem (a skautem) Janem Farským – Bagym, který se jako poslanec zabývá mj. právě podmínkami pro činnost spolků dětí a mládeže.
Prakticky to znamená, že na preventivní prohlídce, která je v době věku účastí dětí na letních táborech v dvouleté periodě, vydá dětský lékař i toto potvrzení – a rodiče s dětmi pro ně nebudou muset chodit zvlášť a každý rok. A samozřejmě tak odpadne i platba za (opakované) vydání tohoto posudku.
Bohužel, ani touto novelou se stále nepodařilo dosáhnout zrušení sankcí za přijetí plně neočkovaného dítěte na zotavovací akci (viz odst. §9 článek 1a) zákona o veřejném zdraví). Trvá tedy stávající stav, dle kterého může být pořadatel za porušení tohoto ustanovení sankcionován pokutou až ve výši 30 tis Kč.
Rozhovor s Honzou Farským – Bagym si můžete přečíst zde.
Lenka Šablová, asistentka starosty

krizovatka.skaut.cz

Zákon č. 258/2000 Sb.
Díl 2
§9 Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci
(3) Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost11). Tento poskytovatel zdravotních služeb v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vzor posudku upraví prováděcí právní předpis. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu dvou let od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte. Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte12) nebo fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil; toto potvrzení nesmí být starší než jeden den. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předá zákonný zástupce nebo fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil pořádající osobě nebo vysílající škole pro účely podle § 11 odst. 1 písm. b) a e).

Listopadové skautské info

Milí rodiče, úžasní skautíci,

posílám informace k nejbližším akcím.
1. ve čtvrtek 16.11. 2017 se v Podvihově koná slavnostní otevření “obecního domu” . Akce začíná v 14:30 vystoupením dětí z MŠ. Po domluvě ze zastupiteli se otevření zúčastníme i my, skauti. Přesný čas, kdy se sejdeme, vám ještě napíšu, ale dřív než v 15 hodin to nebude. Sejdeme se v krojích!, Společně si obecní dům prohlédneme a představíme se zastupitelstvu. Vezmětete s sebou i rodiče!
217. 11. 2017 se v Podvihově koná lampionový průvod. Organizátoři budou určitě rádi, když se zúčastníme v hojném počtu.  Kdo ještě nezná nové podvihovské webové stránky, tak může nahlédnou zde. Brzy tam přibudou informace i o nás skautech.
3. Krevety: Aňa D., Zdeňka, Johi, Káťa a Matěj odjíždějí 16. 11. na celý prodloužený víkend do Plzně složitčekatelskou zkoušku. Budeme jim držet palce!!!
4. Blíží se nám očekávaný Navigamus a s ním spojené malé i velké úkoly. Malé úkoly může plnit každý z vás samostatně, tak se do toho pusťte. Najdete je zde. Velké úkoly budete plnit všichni společně a vše se dostatečně dopředu dozvíte.
5. Předvánoční návštěva domova senioru ve Smolkově. Ještě neznáme termín návštěvy (brzy ho upřesníme). Na družinových schůzkách vyrábíme dárečky pro opuštěné babičky a dědečky, které jim půjdeme společně před vánocemi předat. Také jim zazpíváme a zahrajeme pásmo koled, nacvičíme malé představení. Snad je trošku potěšíme a zpříjemníme samotu vánočních svátků. Pokud máte nějaké nápady na dárečky, klidně doma sami, či s rodiči a sourozenci, vyrábějte a noste je na družinové schůzky. Vše pak pečlivě zabalíme a společně předáme.
6. 2. 12. se všichni, celé středisko, vydáme na vánoční výpravu. Kam? To nám brzy sdělí Hanys.
7. Někteří roveři odjíždějí 2.12. do Prahy na roverský Mikulášský víkend. Je to setkání roverů z celé české republiky se zajímavým programem. Kdo má zájem, může se něco dozvědět zde.
8. Vánoční turnaj ve hrách se koná 9. 12. Sejdeme se opět v krojích, nezapomeneme si vzít oddílové tričko. Bližší informace budou na stránkách.
9. Plnění 1. velkého úkolu na Navigamus si vzala na starost Aňa D. a 17. prosince ve 14 hodin se všichni zájemci sejdeme v komárovské Orlovně a uvaříme si pravé čínské jídlo. Mňam!
10. V Podvihově již rozdáváme nové oddílové trička. Štítina je bude mít o něco později. Trička jsou vyrobena z peněz dotací z obce Štítiny a Podvihova. Chtěla bych vás upozornit, že trička máte mít nachystané na každou skautskou  výpravu, akci nebo schůzku. Je to krojová součást! Určitě nepatří do tělocviku jako cvičební úbor, ani jako domácí obleční k mytí nádobí. Slouží k reprezentaci oddílu vždy, když nemáme na sobě skautský kroj. Proto se k němu tak chovejte. Akcí není tak moc, aby bylo vždy čisté, v pohotovosti nachystané ve skříni :-)
11. Na stránkách přibývají nové články a fotky z akcí:
12. Už mě nic nenapadá, co bych vám napsala :-) Vím je toho hodně, doufám, že se v tom trochu zorientujete. Myslím si, že by bylo horší, kdybychom neměli o čem psát!
Přejí vám krásný podzim, krásný a pohodový začátek adventu a děkuji vám za vaši přízeň.
Zase brzy nanapsanou!
Lenka